HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH2/9

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN

VOUCHER GIẢM GIÁ 30%

Khuyến mãi 2/9

Quý khách vui lòng điền thông mẫu theo mẫu đăng ký dưới đây

MẪU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VOUCHER
Áp dụng Voucher *
Tên doanh nghiệp (nếu có)
Họ và tên lót *
Tên *
Địa chỉ
Điền Tỉnh/Thành
Điện thoại *
Email *
Điền lĩnh vực kinh doanh
Nêu tên một vài sản phẩm mà bạn kinh doanh
Yêu cầu tính năng phần mềm của bạn
Quản lý thông tin khách hàng CRM
Quản lý bán lẻ POS
Quản lý hóa đơn
Quản lý kế toán
Quản lý nhà cung cấp và công nợ
Quản lý sản phẩm và tồn kho
Sử dụng Mã vạch cho sản phẩm
Cần quản lý nhiều hơn 1 kho hàng
Điền số chi nhánh mà bạn quản lý
Gửi email và sms chăm sóc KH
Quản lý lịch đặt hẹn với khách hàng
Cần tự động hóa các quy trình công việc
Tích hợp trang sản phẩm lên Facebook
Tích hợp trang sản phẩm lên Website
Nhúng biểu mẫu lấy thông tin KH lên website
Cần đặt hẹn tư vấn trực tiếp với ROBOCRM