HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

WEB-FACEBOOK SHOP

WEBSHOP LÀ GÌ?

Đây là gian hàng trực tuyến, hỗ trợ bán hàng online thông qua website và fanpage của Facebook.

TÍNH NĂNG

  • Đồng bộ hóa gian hàng trực tuyến với website.
  • Đồng bộ hóa gian hàng trực tuyến với fanpage.