HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

Tại sao dùng mô đun công nợ

Bạn mua hàng thường xuyên từ các nhà cung cấp khác nhau, hóa đơn nhiều đến mức bạn mất kiểm soát và đó là lúc bạn cần một mô đun công nợ để giúp bạn giải quyết vấn đề này.

QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

 • Tên, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại...
 • Thông tin kế toán, tài khoản ngân hàng.
 • Thời gian được phép nợ.
 • Theo dõi riêng lẽ trên bảng cân đối kế toán.

TẠO HÓA ĐƠN NHẬP HÀNG

 • Thiết lập hóa đơn nhập hàng đơn giản.
 • Chọn sản phẩm và truy xuất giá mua tự động.
 • Tự động cộng số lượng vào kho tự động.
 • Nhập đơn hàng nhanh bằng mã vạch

QUẢN LÝ THANH TOÁN

 • Theo dõi công nợ với nhà cung cấp bằng lịch sử thanh toán.
 • Truy xuất tất cả các công nợ theo thời hạn thanh toán
 • Truy xuất các công nợ chưa thanh toán trong khoản thời gian bất kỳ
 • Cho phép thanh toán theo từng hóa đơn hoặc cộng gộp một lần