HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

Webform

Webform là mô đun hỗ trợ sales và marketing hiệu quả.

Webform hay còn gọi là nhúng biểu mẫu từ website, nó giúp bạn lấy các thông tin của khách hàng cho các mục đích sales và marketing khác nhau như tên, địa chỉ, số điện thoại,...

Có hàng chục cách sử dụng webform khác nhau để lấy thông tin khách hàng tiềm năng hiệu quả mời gọi khách hàng như là "Đăng ký thành viên", " Đăng ký tham gia triển lãm", "Đăng ký nhận coupon",...