HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

Đặt lịch hẹn

MÔ ĐUN ĐẶT LỊCH HẸN

Một số loại hình doanh nghiệp rất cần quản lý việc đặt lịch hẹn với khách hàng như là bệnh viện, phòng khám nha, phòng khám tư, spa và salon...

TÍNH NĂNG

  • Cho phép khách hàng tự đặt hẹn từ Facebook hoặc trang web.
  • Tự động nhắc hẹn khách hàng đến đúng giờ bằng tin nhắn SMS hoặc email.
  • Tự động lên lịch làm việc cho nhân viên bằng tin nhắn sms hoặc email.
  • Định giờ nhắc hẹn tự động.
  • Khách hàng được phép chọn dịch vụ và nhân viên phụ trách khi khung thời gian làm việc còn trống.
  • Quản lý toàn bộ lịch hẹn với khách hàng trên một màn hình hiển thị.