HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

BÁO GIÁ VÀ ĐƠN HÀNG

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Mô đun báo giá đơn & đơn hàng được sử dụng để lập bảng báo giá sản phẩm cho khách hàng. Sau khi khách hàng đồng ý mua sản phẩm báo giá sẽ được chuyển đổi tự động thành đơn hàng và ra hóa đơn.

TÍNH NĂNG

  • Đổ thông tin đơn hàng tự động từ các trang bán hàng như website và fanpage.
  • Khách hàng có thể tự động tạo đơn đặt hàng bằng cách sử dụng thẻ V.I.P
  • Chuyển đổi tự động thành hóa đơn
  • Gửi báo giá & đơn hàng bằng email tự động