HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

GHI SỔ

QUẢN LÝ THU CHI

  • Mô đun ghi sổ hỗ trợ quản lý các hoạt động thu chi phát sinh hàng ngày
  • Ghi sổ giúp bạn không bỏ sót bất cứ hoạt động thu chi nào, các chứng từ ghi sổ đều được đổ về hệ thống kế toán tự động
  • Quy trình kế toán của công ty luôn linh hoạt, uyển chuyển

TÍNH NĂNG MÔ PHỎNG

  • Mô phỏng sự thay đổi của các tài khoản kế toán trước và sau khi ghi sổ.
  • Đảm bảo ghi sổ đúng 100%.
  • Không cần nhân viên thu ngân phải biết về kế toán.

 

GHI SỔ NHANH

  • Dành cho các nghiệp vụ ghi sổ hay phát sinh thường xuyên và không đổi như trả lương, tiền mặt bằng...
  • Cho phép tạo sẵn các ghi sổ sẵn có bằng tính năng bộ luật ghi sổ.
  • Giúp tăng tốc độ ghi sổ, bạn chỉ tốn vài giây cho một ghi sổ.