HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

NGÂN SÁCH

Đây là mô đun con của mô đun kế toán. Được dùng để thiết lập kế hoạch ngân sách cho các hoạt động tài chính trong năm mới.

TẠI SAO DÙNG MÔ ĐUN NGÂN SÁCH?

Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng năm. Bạn phải dự trù và tính toán mở rộng quy mô kinh doanh của mình sao cho hợp lý vì tiền vốn xoay vòng của công ty bạn là hữu hạn. Và từ đó bạn cũng lên kế hoạch các mục tiêu kinh doanh cho năm tới để đạt sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận như mong đợi.

THƯỚC ĐO NGÂN SÁCH

Mô đun ngân sách sẽ được tích hợp vào bảng cân đối kế toán. Giúp bạn lên kế hoạch rõ ràng cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty.

Khi bước vào năm tài chính mới, bạn sẽ theo dõi và đối chiếu với các chỉ tiêu ngân sách đã được duyệt từ đầu năm. Từ đó giúp các cả đoàn tàu kinh doanh của bạn không bị trật khỏi đường ray và  luôn đi theo một lộ trình đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.