HỖ TRỢ: 09.11.33.01.10

Đa kho

QUẢN LÝ ĐA KHO

Một số doanh nghiệp có rất nhiều kho hàng khác nhau, tần suất xuất nhập kho của hàng hóa cao và liên tục. Nên việc quản lý kho thủ công sẽ vô cùng phức tạp.

Mô đun đa kho sẽ giúp giải quyết vấn đề trên một cách hiệu quả.

 

TÍNH NĂNG

  • Cho phép tạo nhiều kho hàng.
  • Cập nhật tự động số lượng sản phẩm luân chuyển giữa các kho.
  • Kiểm tra tồn kho của toàn hệ thống nhanh chóng.